Produkter

Våra mycelpluggarLivskraftigt mycel är en viktig förutsättning för att odla svamp.


Våra mycelprodukter är resultatet av svampmycel som har "expanderats" i flera steg. Hela produktionen sker inom Matskogen. Olika typer av medium förbereds och steriliseras under tryck i en temperatur motsvarande 121 grader C°, under upp till tre timmar. Den processen dödar bakterier och sporer som annars skulle kontaminera och konkurrera med mycelet.


Efter steriliseringen får det svalna i en ren luftström, från luft som flödar genom ett HEPA-filter. Det filtrerar effektivt bort 99,99% av partiklar större än 0.3 μm. Det sterila mediumet inokuleras sedan med noga kontrollerat och utvalt mycel i flödet av den rena luftströmmen, för att undvika kontamination utifrån. Slutligen försluts och förseglas det inokulerade mediet för att låta koloniseras av mycelet.


När mycelet har koloniserat är dom redo att användas för att inokulera. Om dom förvaras på rätt sätt så kan dom behålla sin livskraft under flera månader, men är som bäst att använda när dom är färska. Matskogen garanterar färskt och livskraftigt mycel.