Om Matskogen

Om oss


Matskogens syfte är att på olika sätt att öka lokal självförsörjning. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom:


  • Vår egen produktion och försäljning av mycel för svampodling, periodvis försäljning av färsk svamp. 

  • Kurser kring permakultur: 
    svampodling, kompostering och tillverkning av biokol. 


  • Trädgårdstjänster: vi erbjuder planering, anläggning
    och underhåll av certifierad permakulturdesignerMatskogen utgår från Alingsås.
Vad är permakultur?


Permakultur är en designvetenskap, styrd av etik för att skapa en regenerativ livsstil. Det representerar ett unikt holistiskt perspektiv och ett sätt att förhålla sig till naturen och världen.


En permakulturdesign kan beskrivas som ett kretslopp bestående av olika element (exempelvis människor, växter, byggnader och djur).
På samma sätt som olika arter upptar sina särskilda nischer i naturliga ekosystem, arrangeras elementen i en design efter vilka behov och funktioner dom har. Dom integreras också utifrån hur dom relaterar till varandra, för att skapa många och gynnsamma interaktioner. Det skapar synergieffekter och en helhet större än summan av delarna. En design som liknar ett slutet kretslopp från naturliga ekosystem kräver färre resurser och kan tillgodogöra sig mer av dom olika elementens sammanlagda potential.

Bakgrund


Matskogen drivs av Daniel Bävernäs, certifierad permakulturdesigner vid
The Permaculture Research Intitute Australia.

Flerårig arbetserfarenhet inom trädgård.

Vision


Ökad självförsörjning genom regenerativa designsystem som tillgodoser människors behov och samtidigt främjar naturliga ekosystem och biologisk mångfald.

Information


Vi ordnar kurser kring
permakultur i Matskogen, Alingsås
och på andra orter.