Kurser

Kurser 2020

Odla svamp i trädgården


Den här kursen ger grundläggande kunskap om olika sätt att odla svamp i trädgården. Vi odlar på trästockar, stubbar eller i bäddar av halm och träflis. Svampodling är roligt, enkelt och kan på ett fördelaktigt och estetiskt sätt integreras i exempelvis en vanlig trädgård. Vi går igenom svampars livscykel, deras roll i naturliga kretslopp och allt du behöver veta för att själv kunna börja odla svamp.


Svampodling har enorm potential som hållbart producerad mat. Varmkompost enligt Berkley-metoden


Med denna metod är det möjligt att göra stora mängder riktigt bra kompost på mindre än en månad!

Vi startar en varmkompost innehållande många olika material för att främja olika typer av mikroorganismer och producera en så bra kompost som möjligt. Med rätt balans mellan kväve, kol, vatten och syre i komposthögen skapas rätt förutsättningar och en mycket snabb komposteringsprocess börjar. Mikroorganismer kommer att reproducera sig explosionsartat och bryta ner materialen, vilket får temperaturen i komposthögen att stiga. Genom att kontrollera temperaturen under processen kan vi se till att ogräsfrön, patogener och andra oönskade organismer inte överleva, utan att förlora dom nyttiga mikroorganismerna. 

Det är inte näringsämnena utan dom livsviktiga mikroorganismerna som är det främsta syftet med att göra bra kompost.

Biokol


Lär dig tillverka och använda riktig biokol som jordförbättring.


Vi går igenom konstruktionen av en biokolbrännare som är relativt enkel att återskapa och tillverkar biokol. För att kolet ska vara lämpligt att använda som jordförbättring måste det brännas i mycket höga temperaturer utan syre.
Processen renar materialet från allt utom rent kol, och kvar blir ett extremt poröst material med en enorm yta i förhållande till sin massa. Materialet får unika egenskaper och kan användas till många olika saker, bland annat som jordförbättrare. I dom mikroskopiska porerna fastnar vatten och näringsämnen och det bildar ett perfekt habitat för viktiga mikroorganismer. Avslutningsvis inokulerar vi kol med lämplig biologi, i form av kompost-te eller kompostextrakt. 


Denna processen binder kolet i en stabil form, vilket kan hindra det från att återgå till koldioxid i atmosfären, i tusentals år.